LOCATION

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) i Facultat de Lletres (Edifici del Rectorat) de la Universitat de Lleida Faculty of Education, Psychology and Social Work (FEPTS) and Faculty of Humanities and Arts of the University of Lleida

Name

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) i Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida

City
Lleida
Address

Carrer de Jaume II, 73 25001 Lleida

Phone

+34 973 70 65 85